Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 1252 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,61249 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(25)1%(15)0%(2)1%(10)1%(8)3%(32)3%(42)6%(73)14%(172)24%(296)46%(574) 
 8,61238 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(22)2%(19)1%(10)1%(7)1%(7)3%(37)4%(50)6%(70)15%(182)22%(271)45%(563) 
 8,71235 Undervisningen var godt planlagt2%(25)1%(13)1%(14)1%(8)0%(6)2%(25)4%(46)5%(65)13%(160)20%(251)50%(622) 
 8,91246 Læreren var god til at forklare2%(27)1%(14)1%(17)1%(10)1%(12)1%(10)2%(24)3%(43)8%(103)17%(214)62%(772) 
 8,81231 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(25)1%(15)1%(16)1%(15)1%(15)1%(16)2%(30)4%(44)10%(120)20%(241)56%(694) 
 8,61240 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?2%(21)1%(8)0%(6)1%(13)1%(14)6%(70)3%(37)6%(70)14%(179)15%(191)51%(631) 
 7,3152 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)6%(9)1%(1)2%(3)2%(3)1%(2)16%(24)4%(6)9%(14)14%(22)14%(21)31%(47) 
 9,01125 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(18)1%(6)1%(7)0%(3)1%(9)3%(30)2%(22)4%(50)9%(101)14%(157)64%(722) 
 8,11122 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(34)1%(6)1%(10)1%(7)1%(10)9%(106)4%(43)7%(82)16%(178)19%(215)38%(431) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.