Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nykøbing F.
 1504 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,31498 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(38)4%(53)3%(47)3%(40)4%(53)9%(139)6%(91)9%(131)17%(252)17%(259)26%(395) 
 7,21463 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(46)5%(68)3%(41)3%(48)3%(49)8%(116)7%(106)9%(125)15%(225)16%(237)27%(402) 
 6,91454 Undervisningen var godt planlagt3%(46)4%(59)5%(68)5%(76)5%(69)8%(113)6%(89)9%(125)16%(230)15%(221)25%(358) 
 7,91496 Læreren var god til at forklare3%(48)2%(33)3%(38)2%(26)3%(42)5%(77)4%(58)7%(110)12%(179)17%(261)42%(624) 
 7,71464 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(44)3%(37)3%(42)3%(41)4%(53)6%(83)4%(63)9%(131)13%(196)17%(248)36%(526) 
 7,21472 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(53)2%(30)2%(30)3%(42)3%(39)15%(215)5%(77)11%(161)15%(225)12%(175)29%(425) 
 4,631 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)42%(13)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)10%(3)3%(1)19%(6)0%(0)0%(0)26%(8) 
 8,31467 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(26)1%(12)2%(26)1%(17)2%(28)7%(101)4%(58)7%(100)12%(170)14%(208)49%(721) 
 7,11455 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(66)2%(33)2%(34)3%(44)3%(40)13%(196)5%(80)10%(142)15%(218)16%(240)25%(362) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.