Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 345 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6 344 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(1)0%(1)0%(0)0%(0)3%(10)3%(11)6%(21)31%(106)28%(98)28%(96) 
 8,5 343 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(1)0%(0)1%(4)1%(2)1%(4)3%(9)2%(7)10%(33)25%(87)29%(99)28%(97) 
 8,9 341 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)0%(1)3%(10)1%(5)7%(24)21%(71)26%(89)41%(140) 
 9,2 345 Læreren var god til at forklare 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)4%(14)17%(58)31%(107)48%(165) 
 9,0 342 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)0%(0)1%(5)6%(22)22%(76)29%(98)41%(140) 
 7,6 344 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(5)1%(2)1%(3)1%(4)2%(6)12%(40)5%(18)17%(60)23%(79)18%(62)19%(65) 
 8,7 337 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)4%(15)4%(12)8%(27)23%(77)21%(71)40%(134) 
 7,0 337 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 6%(20)1%(2)0%(0)2%(6)2%(8)15%(49)8%(28)15%(49)24%(80)16%(55)12%(40) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.