Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 607 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6606 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(1)0%(1)0%(0)0%(2)2%(14)4%(23)6%(38)30%(179)28%(167)30%(181) 
 8,7605 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(1)0%(0)1%(4)0%(2)1%(4)3%(18)2%(12)8%(48)23%(137)28%(167)35%(212) 
 9,0601 Undervisningen var godt planlagt0%(0)0%(0)0%(0)0%(3)0%(3)2%(10)3%(16)5%(30)19%(117)25%(150)45%(272) 
 9,4607 Læreren var god til at forklare0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(2)0%(1)3%(21)13%(76)27%(164)57%(343) 
 9,2604 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)0%(1)1%(6)5%(28)19%(114)27%(165)48%(289) 
 7,7606 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(8)0%(3)1%(5)1%(5)1%(6)10%(61)6%(34)17%(102)25%(149)19%(113)20%(120) 
 8,8593 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?0%(1)0%(2)0%(0)0%(0)1%(3)4%(23)3%(18)7%(42)22%(133)19%(114)43%(257) 
 6,7588 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?7%(41)2%(9)0%(2)2%(11)3%(20)15%(86)7%(41)15%(89)23%(133)15%(90)11%(66) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.