Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Kold College
 903 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,8 901 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(18)2%(15)3%(26)3%(23)3%(27)5%(48)4%(35)9%(82)16%(145)20%(178)34%(304) 
 7,8 895 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(22)2%(17)2%(21)2%(22)3%(27)6%(57)6%(53)8%(72)14%(125)17%(154)36%(325) 
 7,7 890 Undervisningen var godt planlagt 2%(20)2%(21)3%(26)3%(23)2%(17)7%(58)6%(49)11%(95)14%(127)16%(138)36%(316) 
 8,3 897 Læreren var god til at forklare 2%(17)2%(14)2%(17)2%(15)3%(27)4%(33)3%(28)8%(68)11%(95)22%(193)43%(390) 
 8,1 889 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(12)2%(20)2%(17)3%(24)3%(25)5%(45)4%(36)7%(60)12%(111)22%(193)39%(346) 
 7,0 895 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(32)2%(17)3%(31)3%(25)2%(18)18%(158)7%(61)10%(91)14%(124)10%(88)28%(250) 
 5,5 56 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 21%(12)0%(0)2%(1)4%(2)2%(1)21%(12)2%(1)9%(5)20%(11)4%(2)16%(9) 
 7,7 841 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(33)1%(7)1%(11)2%(17)2%(17)12%(104)5%(39)11%(89)13%(112)12%(100)37%(312) 
 6,4 833 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 8%(67)2%(19)3%(25)3%(28)4%(35)18%(150)7%(58)11%(94)13%(112)10%(84)19%(161) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.