Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Hotel- og Restaurantskolen
 2532 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,32510 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(52)2%(41)1%(21)1%(22)2%(50)5%(116)4%(90)7%(182)13%(319)23%(567)42%(1050) 
 8,32457 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(48)2%(52)1%(15)2%(41)2%(50)3%(82)5%(112)7%(170)13%(330)21%(506)43%(1051) 
 8,52439 Undervisningen var godt planlagt3%(64)1%(31)1%(18)2%(43)2%(44)3%(69)3%(81)5%(122)13%(305)20%(496)48%(1166) 
 8,82506 Læreren var god til at forklare3%(63)1%(37)1%(21)1%(19)1%(24)2%(56)2%(41)4%(98)9%(225)19%(473)58%(1449) 
 8,72448 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(47)2%(46)0%(12)1%(19)1%(35)3%(62)2%(46)5%(133)12%(297)19%(474)52%(1277) 
 8,42483 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(21)0%(6)1%(21)1%(34)1%(22)9%(235)4%(88)7%(171)16%(408)15%(372)45%(1105) 
 7,5721 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(19)1%(6)1%(9)1%(5)2%(13)19%(134)8%(56)9%(68)14%(99)13%(92)31%(220) 
 7,61977 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(116)1%(13)1%(26)2%(30)2%(45)12%(237)4%(77)8%(160)13%(251)14%(275)38%(747) 
 6,81946 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)8%(160)2%(34)3%(56)3%(52)3%(57)13%(251)6%(120)8%(156)17%(336)13%(260)24%(464) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.