Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
 1660 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6 1655 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(39)1%(17)1%(18)1%(14)1%(20)4%(68)3%(49)5%(91)12%(198)16%(272)53%(869) 
 8,4 1620 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(37)1%(23)1%(16)2%(26)2%(27)4%(59)4%(66)6%(104)12%(196)15%(248)50%(818) 
 8,1 1611 Undervisningen var godt planlagt 3%(45)2%(31)2%(36)2%(31)1%(23)5%(79)4%(62)7%(112)12%(199)16%(258)46%(735) 
 8,5 1646 Læreren var god til at forklare 3%(52)1%(20)1%(19)1%(14)2%(34)3%(57)3%(46)5%(88)11%(186)15%(249)54%(881) 
 8,4 1618 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 3%(41)2%(28)1%(19)1%(20)3%(44)4%(64)4%(57)5%(80)12%(197)16%(265)50%(803) 
 6,9 1623 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 5%(76)2%(32)1%(21)3%(48)2%(39)21%(338)6%(96)10%(160)15%(239)9%(141)27%(433) 
 6,8 206 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? 9%(18)1%(2)1%(2)1%(3)0%(1)23%(48)5%(10)13%(26)10%(21)8%(17)28%(58) 
 8,1 1501 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 4%(60)1%(14)1%(14)1%(15)1%(19)11%(170)2%(27)7%(98)12%(175)11%(172)49%(737) 
 7,4 1492 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 6%(95)1%(11)2%(33)2%(30)2%(35)14%(214)3%(42)8%(114)12%(186)10%(150)39%(582) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.