Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
 1790 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,5 1785 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(39)1%(20)1%(18)1%(17)1%(20)4%(75)3%(59)6%(115)12%(208)17%(301)51%(913) 
 8,4 1750 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(37)1%(26)1%(16)2%(29)2%(27)4%(62)5%(81)7%(128)12%(202)16%(281)49%(861) 
 8,2 1741 Undervisningen var godt planlagt 3%(48)2%(31)2%(36)2%(34)1%(24)5%(79)4%(66)7%(128)12%(215)16%(280)46%(800) 
 8,5 1772 Læreren var god til at forklare 3%(55)1%(20)1%(19)1%(14)2%(37)3%(58)3%(49)5%(97)12%(204)15%(269)54%(950) 
 8,4 1744 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(41)2%(31)1%(19)1%(23)3%(48)4%(66)4%(63)5%(91)12%(216)16%(284)49%(862) 
 6,9 1753 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 5%(82)2%(32)1%(21)3%(51)2%(43)21%(371)6%(111)10%(172)15%(259)9%(160)26%(451) 
 6,5 229 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 13%(29)1%(2)1%(2)1%(3)0%(1)23%(52)6%(14)11%(26)9%(21)7%(17)27%(62) 
 8,1 1631 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(60)1%(14)1%(18)1%(15)1%(24)11%(180)2%(40)7%(118)12%(196)12%(188)48%(778) 
 7,4 1618 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 6%(96)1%(11)2%(40)2%(32)3%(43)14%(231)4%(64)8%(134)12%(199)10%(166)37%(602) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.