Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2318 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,52305 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(61)2%(37)1%(16)0%(7)0%(8)3%(78)3%(61)6%(144)18%(414)21%(475)44%(1004) 
 8,52284 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(30)2%(55)1%(12)2%(51)1%(24)2%(39)2%(57)5%(110)18%(419)21%(475)44%(1012) 
 8,52274 Undervisningen var godt planlagt2%(46)2%(40)1%(14)1%(16)2%(40)2%(42)4%(88)7%(161)15%(345)20%(454)45%(1028) 
 8,92311 Læreren var god til at forklare3%(66)1%(15)0%(5)1%(27)0%(8)1%(26)1%(32)3%(73)9%(203)24%(548)57%(1308) 
 8,82299 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(64)1%(19)0%(4)1%(30)1%(16)1%(28)2%(37)4%(86)13%(294)22%(496)53%(1225) 
 7,52298 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(93)1%(16)2%(39)2%(45)2%(51)14%(328)4%(94)9%(199)17%(398)14%(332)31%(703) 
 7,3503 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)2%(9)0%(2)2%(12)1%(3)0%(2)21%(104)8%(38)18%(89)14%(69)11%(54)24%(121) 
 8,51831 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(43)1%(10)1%(16)1%(25)2%(33)6%(113)3%(49)6%(107)11%(205)15%(273)52%(957) 
 7,01827 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)8%(153)2%(30)2%(30)2%(41)3%(51)12%(228)6%(107)8%(155)15%(267)13%(234)29%(531) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.