Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
 109 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,7108 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(1)1%(1)1%(1)1%(1)0%(0)0%(0)6%(6)9%(10)16%(17)18%(19)48%(52) 
 8,7107 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(1)1%(1)1%(1)0%(0)1%(1)2%(2)3%(3)7%(7)21%(23)15%(16)49%(52) 
 7,8107 Undervisningen var godt planlagt1%(1)1%(1)2%(2)2%(2)2%(2)3%(3)7%(8)18%(19)23%(25)20%(21)21%(23) 
 8,9109 Læreren var god til at forklare1%(1)1%(1)2%(2)0%(0)0%(0)1%(1)3%(3)7%(8)10%(11)19%(21)56%(61) 
 8,4106 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(1)2%(2)2%(2)0%(0)2%(2)3%(3)7%(7)8%(8)11%(12)19%(20)46%(49) 
 7,4109 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(4)1%(1)2%(2)1%(1)4%(4)12%(13)5%(5)16%(17)17%(18)10%(11)30%(33) 
 8,4106 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?1%(1)1%(1)1%(1)0%(0)1%(1)13%(14)3%(3)8%(9)10%(11)8%(9)53%(56) 
 7,3106 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?3%(3)2%(2)0%(0)4%(4)5%(5)15%(16)5%(5)11%(12)12%(13)16%(17)27%(29) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.