Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Nordjylland A/S
 1033 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,5 1032 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(9)1%(6)0%(4)0%(3)4%(37)6%(66)3%(36)7%(72)13%(132)17%(171)48%(496) 
 8,4 1024 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(9)0%(1)1%(15)1%(9)1%(14)6%(66)4%(44)7%(69)18%(180)17%(173)43%(444) 
 8,2 1006 Undervisningen var godt planlagt 2%(17)0%(3)1%(14)2%(17)3%(31)7%(71)3%(31)8%(79)16%(158)18%(177)41%(408) 
 8,7 1029 Læreren var god til at forklare 1%(12)0%(4)0%(1)0%(2)1%(13)5%(48)3%(31)8%(78)14%(143)17%(178)50%(519) 
 8,6 1015 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(12)0%(5)0%(5)0%(3)1%(15)4%(39)4%(43)9%(91)15%(154)15%(155)49%(493) 
 6,6 1031 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 6%(66)2%(24)2%(16)2%(17)3%(33)20%(202)9%(96)11%(111)16%(160)10%(98)20%(208) 
 8,1 213 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 5%(10)0%(0)0%(1)1%(3)0%(0)11%(23)6%(12)5%(11)12%(26)14%(30)46%(97) 
 7,7 821 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 6%(48)0%(1)1%(10)1%(7)3%(22)14%(114)4%(34)8%(64)10%(82)11%(91)42%(348) 
 6,5 818 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 10%(80)3%(25)0%(3)3%(24)4%(35)20%(161)5%(37)9%(73)10%(79)9%(74)28%(227) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.