Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 592 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,7592 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)1%(4)0%(2)1%(4)0%(2)1%(8)2%(14)8%(45)22%(132)33%(193)32%(188) 
 8,4590 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)1%(4)1%(3)0%(2)0%(2)2%(12)8%(48)13%(74)20%(118)28%(165)27%(162) 
 8,8590 Undervisningen var godt planlagt0%(0)0%(2)1%(3)1%(3)1%(5)1%(6)1%(5)7%(43)18%(109)36%(213)34%(201) 
 9,1590 Læreren var god til at forklare0%(0)0%(2)0%(1)1%(6)1%(3)0%(1)1%(6)5%(29)13%(77)31%(184)48%(281) 
 8,7590 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)3%(18)0%(0)1%(4)1%(4)1%(5)2%(9)7%(41)18%(106)27%(159)41%(244) 
 7,7591 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(5)1%(4)3%(19)1%(7)1%(3)7%(44)4%(25)19%(112)25%(150)16%(95)21%(127) 
 7,6210 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)7%(14)13%(28)7%(14)13%(28)20%(42)27%(56)13%(28) 
 8,3394 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?0%(1)0%(0)1%(2)1%(3)1%(4)6%(24)4%(15)14%(54)19%(75)23%(90)32%(126) 
 6,3392 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?9%(37)1%(5)5%(18)4%(14)3%(10)13%(50)9%(35)12%(49)18%(70)15%(60)11%(44) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.