Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 514 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4 512 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(4)0%(2)1%(3)1%(4)1%(3)5%(27)3%(15)11%(58)20%(100)23%(118)35%(178) 
 8,4 509 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(6)1%(3)0%(2)1%(4)1%(4)5%(23)5%(23)10%(50)17%(88)24%(122)36%(184) 
 8,5 509 Undervisningen var godt planlagt 1%(4)1%(4)1%(5)1%(6)1%(4)3%(13)4%(21)10%(52)15%(77)24%(121)40%(202) 
 8,9 508 Læreren var god til at forklare 0%(1)0%(2)0%(2)0%(1)0%(0)2%(12)3%(17)8%(40)15%(75)25%(128)45%(230) 
 8,6 506 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(4)0%(2)1%(4)0%(2)0%(1)3%(15)5%(27)9%(44)16%(80)25%(126)40%(201) 
 7,2 510 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 3%(15)0%(2)1%(4)3%(17)2%(10)17%(85)6%(33)17%(85)21%(105)10%(51)20%(103) 
 7,4 74 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)1%(1)0%(0)9%(7)4%(3)7%(5)3%(2)24%(18)18%(13)8%(6)26%(19) 
 7,1 438 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 8%(37)1%(4)3%(11)2%(10)2%(9)13%(57)5%(21)10%(44)11%(50)11%(46)34%(149) 
 6,3 432 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 11%(49)2%(7)5%(20)2%(10)4%(16)13%(58)7%(29)13%(55)11%(49)10%(45)22%(94) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.