Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
 268 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,0268 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(6)0%(0)0%(1)1%(3)0%(1)1%(3)1%(2)5%(14)11%(29)23%(62)55%(147) 
 8,9265 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(5)0%(1)1%(2)1%(2)0%(1)1%(3)3%(7)4%(11)10%(27)21%(56)57%(150) 
 8,7265 Undervisningen var godt planlagt2%(5)0%(0)2%(5)1%(2)1%(2)3%(8)2%(6)5%(12)12%(31)22%(57)52%(137) 
 9,1266 Læreren var god til at forklare2%(5)0%(0)1%(2)1%(3)0%(0)1%(2)1%(2)3%(7)14%(37)18%(47)61%(161) 
 9,0262 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(5)0%(1)0%(1)1%(2)0%(1)1%(2)1%(2)4%(11)14%(36)17%(44)60%(157) 
 7,1265 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(7)2%(4)2%(4)2%(5)2%(4)21%(56)7%(19)9%(25)24%(63)9%(25)20%(53) 
 7,744 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)5%(2)18%(8)2%(1)16%(7)7%(3)16%(7)34%(15) 
 8,5227 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(4)1%(2)1%(2)0%(1)1%(2)10%(22)4%(10)3%(6)12%(27)11%(26)55%(125) 
 7,9227 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(10)0%(1)2%(5)1%(2)1%(3)13%(29)7%(16)3%(6)9%(21)12%(27)47%(107) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.