Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 1573 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,0 1573 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(38)2%(30)1%(18)2%(34)1%(22)5%(80)2%(33)14%(223)16%(259)21%(330)32%(506) 
 8,0 1571 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 3%(40)2%(28)1%(22)1%(18)0%(3)5%(74)4%(66)11%(180)18%(281)28%(446)26%(413) 
 7,9 1568 Undervisningen var godt planlagt 4%(59)0%(7)2%(38)1%(16)2%(32)5%(74)2%(29)13%(210)18%(279)23%(368)29%(456) 
 8,2 1561 Læreren var god til at forklare 5%(78)2%(24)0%(2)1%(16)3%(40)3%(49)5%(72)4%(68)11%(175)25%(391)41%(646) 
 7,9 1560 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 5%(72)3%(45)0%(3)2%(34)3%(40)4%(64)6%(101)3%(54)15%(239)22%(336)37%(572) 
 8,3 1519 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(23)0%(2)2%(23)0%(2)0%(6)6%(84)8%(117)9%(134)17%(262)18%(269)39%(597) 
 7,1 1048 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)0%(1)3%(32)4%(38)4%(38)17%(173)12%(125)13%(137)20%(214)10%(110)17%(180) 
 8,3 517 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(25)2%(8)0%(0)0%(0)0%(0)9%(44)7%(34)3%(13)9%(46)14%(70)54%(277) 
 8,3 516 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(5)0%(1)4%(20)0%(0)0%(1)4%(20)8%(39)7%(37)15%(78)20%(104)41%(211) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.