Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
 212 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,8212 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(3)1%(2)0%(0)0%(1)1%(3)0%(1)1%(3)6%(13)16%(34)27%(58)44%(94) 
 8,6211 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(2)1%(3)1%(2)0%(0)1%(3)1%(3)4%(8)9%(18)16%(34)23%(48)43%(90) 
 8,7210 Undervisningen var godt planlagt1%(2)2%(4)0%(1)0%(1)0%(0)1%(2)4%(9)6%(12)14%(30)27%(56)44%(93) 
 9,1212 Læreren var god til at forklare1%(3)0%(1)1%(3)0%(0)0%(0)0%(1)2%(5)4%(9)6%(13)25%(52)59%(125) 
 9,0211 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(2)1%(2)1%(2)0%(1)0%(1)0%(1)3%(6)5%(11)8%(16)26%(55)54%(114) 
 8,7211 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(0)0%(0)0%(1)1%(3)0%(0)7%(15)3%(6)9%(20)14%(30)17%(36)47%(100) 
 9,4208 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?0%(0)0%(0)0%(1)0%(1)0%(1)0%(1)1%(3)2%(5)9%(19)20%(41)65%(136) 
 8,2210 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?3%(7)0%(1)0%(0)1%(2)1%(2)8%(16)5%(11)7%(14)17%(35)21%(45)37%(77) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.