Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 131 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9 131 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(3)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)2%(3)0%(0)2%(3)15%(20)24%(31)53%(69) 
 9,2 129 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(3)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(2)0%(0)3%(4)12%(16)19%(25)61%(79) 
 9,0 129 Undervisningen var godt planlagt 2%(3)2%(2)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)1%(1)2%(3)8%(10)26%(34)57%(74) 
 9,4 130 Læreren var god til at forklare 2%(2)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)0%(0)0%(0)8%(10)23%(30)66%(86) 
 9,3 130 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(2)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)1%(1)0%(0)11%(14)24%(31)62%(80) 
 8,5 131 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)16%(21)2%(2)5%(6)15%(19)11%(14)52%(68) 
 6,6 7 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)29%(2)14%(1)0%(0)14%(1)29%(2)0%(0)14%(1) 
 9,4 124 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)4%(5)2%(2)2%(3)10%(12)8%(10)74%(92) 
 8,6 124 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 2%(2)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)6%(8)4%(5)6%(8)19%(24)15%(18)47%(58) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.