Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 241 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,5240 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(0)1%(2)0%(0)2%(5)2%(6)3%(7)8%(18)31%(74)27%(64)27%(64) 
 8,5240 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)1%(2)1%(2)0%(0)3%(8)0%(1)4%(10)8%(18)22%(53)30%(71)31%(75) 
 8,5237 Undervisningen var godt planlagt0%(0)1%(2)0%(0)0%(1)4%(10)2%(5)3%(6)10%(24)18%(42)30%(72)32%(75) 
 9,1238 Læreren var god til at forklare0%(0)1%(2)0%(1)0%(0)0%(1)1%(2)0%(0)3%(7)16%(38)35%(84)43%(103) 
 8,9237 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)1%(2)0%(0)0%(1)0%(0)1%(2)3%(7)8%(18)14%(32)34%(81)40%(94) 
 7,5239 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(3)0%(0)0%(1)0%(0)1%(3)15%(37)8%(18)14%(33)29%(70)18%(44)13%(30) 
 7,52 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)50%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)50%(1) 
 8,1231 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?0%(0)0%(0)1%(2)0%(1)2%(4)10%(22)5%(11)10%(23)28%(65)16%(37)29%(66) 
 6,5228 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?5%(11)1%(2)3%(6)5%(11)2%(5)19%(43)9%(21)11%(26)22%(50)12%(28)11%(25) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.