Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 187 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,0 187 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)1%(1)0%(0)1%(1)1%(1)2%(4)2%(3)5%(9)12%(22)33%(61)45%(85) 
 8,9 187 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(0)1%(2)1%(2)3%(5)3%(5)3%(5)3%(5)10%(18)25%(47)52%(98) 
 8,9 187 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)1%(1)2%(4)1%(1)1%(1)3%(6)3%(5)3%(6)6%(12)27%(51)53%(100) 
 9,2 187 Læreren var god til at forklare 1%(1)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)2%(4)1%(2)5%(9)5%(9)30%(56)56%(105) 
 9,0 187 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)0%(0)0%(0)2%(3)1%(2)3%(5)1%(2)5%(10)7%(13)34%(63)48%(89) 
 7,7 187 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(2)1%(1)1%(1)2%(3)0%(0)14%(26)5%(9)18%(33)14%(26)28%(52)18%(34) 
 4,9 19 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 37%(7)0%(0)5%(1)5%(1)0%(0)0%(0)5%(1)5%(1)11%(2)0%(0)32%(6) 
 8,9 163 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(1)0%(0)1%(2)0%(0)1%(1)5%(8)0%(0)5%(8)13%(22)27%(44)47%(77) 
 8,0 160 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 2%(4)0%(0)2%(3)0%(0)1%(2)10%(16)5%(8)5%(8)17%(27)37%(59)21%(33) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.