Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
 452 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4 451 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(9)1%(5)0%(2)1%(3)1%(6)4%(20)3%(13)9%(40)15%(69)20%(88)43%(196) 
 8,6 451 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(7)1%(5)0%(2)0%(2)1%(3)2%(11)4%(16)8%(38)18%(80)22%(97)42%(190) 
 8,3 448 Undervisningen var godt planlagt 2%(11)1%(5)1%(3)1%(4)1%(5)3%(14)3%(13)10%(44)20%(89)17%(75)41%(185) 
 8,7 448 Læreren var god til at forklare 2%(7)1%(4)0%(2)0%(2)1%(4)1%(6)3%(12)8%(34)16%(71)24%(107)44%(199) 
 8,5 445 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(6)1%(6)0%(2)1%(3)1%(4)3%(15)3%(14)9%(40)13%(60)23%(103)43%(192) 
 6,2 452 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 6%(27)1%(6)2%(10)2%(8)3%(12)31%(138)8%(36)11%(48)17%(77)8%(35)12%(55) 
 5,9 38 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 18%(7)0%(0)0%(0)0%(0)8%(3)26%(10)0%(0)8%(3)8%(3)8%(3)24%(9) 
 7,8 407 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(16)1%(5)1%(4)1%(6)1%(5)13%(53)3%(14)9%(38)14%(59)12%(47)39%(160) 
 7,0 403 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 6%(23)1%(6)1%(6)2%(7)2%(8)20%(79)5%(22)11%(44)15%(62)8%(34)28%(112) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.