Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
 309 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,1309 Jeg har lært det, der var formålet med kurset4%(13)0%(1)0%(0)0%(1)2%(7)5%(16)5%(15)9%(27)17%(52)24%(74)33%(103) 
 7,8305 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(7)1%(4)1%(2)3%(9)4%(13)5%(16)5%(16)14%(43)13%(39)23%(71)28%(85) 
 7,7302 Undervisningen var godt planlagt2%(6)2%(5)3%(8)2%(6)3%(9)6%(18)5%(14)14%(41)15%(44)26%(78)24%(73) 
 8,4309 Læreren var god til at forklare2%(7)1%(3)0%(0)1%(4)2%(7)4%(11)3%(10)8%(25)13%(41)21%(66)44%(135) 
 8,3303 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(7)1%(4)0%(1)1%(3)3%(8)4%(11)4%(11)8%(23)14%(42)22%(66)42%(127) 
 8,2301 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(4)0%(0)0%(1)0%(1)1%(3)8%(24)6%(18)13%(38)16%(49)17%(51)37%(112) 
 8,84 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)25%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)75%(3) 
 9,1303 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)0%(0)1%(2)0%(1)0%(0)1%(2)2%(7)4%(13)5%(14)12%(37)11%(32)64%(195) 
 8,0303 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(4)0%(1)1%(2)0%(1)3%(9)11%(33)7%(20)9%(26)13%(38)22%(68)33%(101) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.