Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
 292 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,8292 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(2)1%(4)0%(0)1%(3)1%(2)2%(7)1%(4)7%(19)15%(45)26%(77)44%(129) 
 8,7290 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(3)0%(1)0%(0)1%(4)1%(3)1%(3)4%(11)9%(26)11%(33)28%(82)43%(124) 
 8,7290 Undervisningen var godt planlagt1%(3)0%(1)1%(3)1%(3)1%(2)4%(12)2%(6)5%(15)13%(37)28%(81)44%(127) 
 9,0292 Læreren var god til at forklare2%(5)0%(0)0%(1)1%(2)0%(1)0%(1)2%(5)5%(15)10%(29)25%(74)54%(159) 
 9,0292 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(3)0%(0)0%(1)0%(1)1%(4)0%(0)1%(4)9%(25)11%(32)25%(74)51%(148) 
 8,3290 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(0)0%(0)1%(3)0%(1)1%(3)12%(34)3%(10)8%(24)21%(60)16%(45)38%(110) 
 6,24 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)75%(3)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)25%(1) 
 9,2282 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?0%(0)0%(0)0%(1)0%(0)1%(4)3%(8)2%(5)4%(10)11%(30)16%(46)63%(178) 
 8,0280 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?4%(10)2%(6)0%(1)1%(4)1%(3)7%(20)2%(5)7%(20)20%(56)24%(66)32%(89) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.