Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 255 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,7 254 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(3)0%(0)1%(3)1%(3)1%(3)3%(8)2%(4)7%(17)12%(30)24%(61)48%(122) 
 8,8 251 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(3)1%(2)1%(3)0%(1)1%(3)2%(5)2%(4)6%(16)13%(33)22%(54)51%(127) 
 8,8 249 Undervisningen var godt planlagt 1%(3)0%(0)1%(2)2%(4)1%(3)2%(4)2%(6)6%(15)15%(38)20%(51)49%(123) 
 9,1 254 Læreren var god til at forklare 2%(5)1%(2)0%(1)0%(0)0%(0)2%(5)1%(3)2%(5)8%(21)21%(53)63%(159) 
 8,9 253 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(4)0%(1)1%(2)0%(1)0%(1)2%(5)2%(5)7%(17)10%(26)22%(56)53%(135) 
 8,6 255 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(2)0%(1)0%(0)1%(2)5%(12)5%(14)3%(8)4%(10)14%(35)14%(35)53%(136) 
 7,1 52 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 19%(10)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)6%(3)0%(0)8%(4)25%(13)0%(0)42%(22) 
 9,2 206 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(1)0%(1)0%(1)0%(0)1%(3)3%(6)3%(6)3%(6)5%(10)13%(26)71%(146) 
 8,4 204 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(1)1%(2)1%(2)0%(1)4%(8)7%(14)4%(8)5%(11)14%(29)19%(39)44%(89) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.