Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 202 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6202 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(7)2%(5)10%(20)30%(60)26%(52)29%(58) 
 8,8202 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(3)3%(6)9%(18)26%(52)27%(55)34%(68) 
 8,6200 Undervisningen var godt planlagt1%(2)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(6)3%(6)10%(19)25%(50)24%(49)34%(68) 
 9,3202 Læreren var god til at forklare0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)1%(2)19%(39)29%(58)50%(101) 
 9,0199 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)3%(6)3%(6)23%(45)30%(59)41%(81) 
 7,4201 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(2)0%(0)1%(2)2%(4)2%(4)16%(33)5%(11)16%(33)25%(51)13%(27)17%(34) 
 8,7193 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)4%(8)11%(21)25%(48)22%(42)37%(72) 
 6,6189 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)7%(14)0%(0)1%(2)2%(4)1%(2)24%(46)7%(14)14%(27)18%(34)11%(20)14%(26) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.