Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 368 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,1362 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(8)2%(6)2%(7)1%(2)1%(5)5%(19)4%(13)7%(26)19%(67)26%(93)32%(116) 
 8,0360 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(12)3%(11)1%(2)1%(3)2%(6)4%(15)4%(14)9%(33)18%(65)23%(82)32%(117) 
 8,3350 Undervisningen var godt planlagt2%(8)2%(6)1%(5)1%(4)1%(3)4%(14)4%(13)6%(21)16%(56)23%(81)40%(139) 
 8,5367 Læreren var god til at forklare1%(5)2%(6)2%(6)1%(3)1%(2)3%(12)4%(13)8%(28)12%(44)25%(90)43%(158) 
 8,2365 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(8)2%(8)2%(7)0%(0)1%(4)4%(16)5%(19)7%(25)16%(58)21%(76)39%(144) 
 7,5361 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?2%(7)1%(4)1%(4)2%(9)2%(8)13%(47)7%(25)14%(49)16%(59)15%(55)26%(94) 
 8,730 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(1)10%(3)7%(2)17%(5)23%(7)40%(12) 
 7,8328 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(5)1%(3)1%(4)3%(10)2%(5)12%(40)6%(20)8%(26)15%(48)20%(64)31%(103) 
 6,8327 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(13)1%(3)2%(8)4%(14)2%(8)19%(61)9%(31)13%(42)14%(47)10%(34)20%(66) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.