Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 3021 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,2 3010 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(39)1%(37)2%(47)1%(27)1%(44)4%(129)4%(117)10%(292)21%(621)22%(669)33%(988) 
 8,1 2992 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(42)2%(46)1%(35)2%(48)3%(76)4%(121)4%(123)11%(323)18%(534)21%(638)34%(1006) 
 8,1 2964 Undervisningen var godt planlagt 2%(46)1%(34)2%(58)2%(52)2%(63)5%(142)3%(98)8%(248)18%(533)22%(650)35%(1040) 
 8,6 3005 Læreren var god til at forklare 2%(51)1%(35)1%(24)1%(24)1%(32)3%(78)3%(92)8%(230)14%(418)22%(667)45%(1354) 
 8,4 2989 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(53)1%(36)1%(29)1%(21)1%(38)3%(89)4%(109)9%(275)16%(480)23%(678)40%(1181) 
 7,0 2996 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(131)1%(30)1%(36)2%(54)3%(88)18%(547)7%(212)13%(391)17%(512)11%(340)22%(655) 
 7,0 495 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 3%(14)0%(1)2%(8)0%(2)1%(6)25%(123)4%(19)21%(106)18%(91)9%(44)16%(81) 
 7,8 2564 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(138)0%(9)1%(23)3%(67)2%(39)10%(258)4%(110)7%(183)14%(350)14%(350)40%(1037) 
 6,7 2548 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 8%(211)2%(47)3%(86)2%(61)2%(54)16%(403)7%(174)10%(245)15%(380)13%(321)22%(566) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.