Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
 787 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6 781 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(9)1%(5)0%(3)1%(4)2%(12)4%(32)2%(19)6%(50)23%(177)15%(119)45%(351) 
 8,6 775 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(8)1%(5)1%(6)1%(7)1%(5)3%(23)5%(35)7%(53)18%(142)19%(144)45%(347) 
 8,4 772 Undervisningen var godt planlagt 1%(9)1%(7)0%(1)0%(2)1%(10)5%(38)3%(23)13%(99)16%(121)19%(143)41%(319) 
 8,7 779 Læreren var god til at forklare 1%(11)1%(5)0%(1)0%(2)1%(9)3%(21)3%(23)8%(60)15%(116)24%(187)44%(344) 
 8,6 773 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(10)1%(6)0%(2)1%(4)1%(6)4%(34)3%(25)9%(72)16%(122)19%(148)45%(344) 
 7,3 776 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 3%(20)1%(4)1%(7)1%(11)4%(32)19%(147)6%(46)14%(108)15%(113)12%(92)25%(196) 
 6,9 231 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 3%(8)0%(1)1%(3)0%(0)6%(13)25%(58)8%(18)10%(24)12%(27)21%(48)13%(31) 
 7,5 555 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 9%(48)0%(2)1%(5)2%(9)2%(10)10%(55)6%(34)8%(42)12%(66)10%(55)41%(229) 
 7,0 548 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 12%(64)1%(7)2%(13)1%(7)3%(15)11%(59)4%(24)6%(35)11%(63)12%(67)35%(194) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.