Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 109073 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
 Spørgsmål
 8,6 82785 Jeg har lært det, der var formålet med kurset  
 8,5 83487 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære  
 8,4 82997 Undervisningen var godt planlagt  
 8,8 88717 Læreren var god til at forklare  
 8,7 85592 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde  
 6,5 75700 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?  
 6,2 20801 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)  
 6,5 45885 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)  
 6,1 55595 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)  

 8,2 684962 Total gennemsnit / (antal besvarelser)  

Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
 454 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,0 454 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(7)2%(8)1%(6)2%(8)3%(12)5%(24)2%(9)12%(55)20%(91)20%(90)32%(144) 
 7,5 449 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(11)2%(10)2%(7)3%(14)3%(13)6%(26)7%(30)14%(63)21%(93)15%(68)25%(114) 
 7,1 445 Undervisningen var godt planlagt 1%(6)2%(10)4%(16)4%(17)6%(26)6%(28)10%(44)13%(60)18%(82)15%(67)20%(89) 
 8,2 450 Læreren var god til at forklare 2%(9)1%(4)1%(6)1%(4)3%(13)5%(21)5%(21)7%(33)18%(83)20%(91)37%(165) 
 7,8 446 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(7)2%(7)3%(15)2%(7)3%(15)5%(21)6%(28)8%(35)19%(84)20%(88)31%(139) 
 7,9 449 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(9)0%(0)2%(8)1%(5)1%(4)10%(43)6%(27)8%(34)23%(105)20%(88)28%(126) 
 2,8 5 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 60%(3)0%(0)0%(0)0%(0)20%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)20%(1) 
 8,7 440 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(4)0%(1)1%(3)0%(0)0%(2)7%(32)3%(14)6%(28)10%(43)20%(86)52%(227) 
 7,5 439 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(15)1%(4)2%(7)2%(8)4%(17)10%(46)7%(30)9%(41)18%(78)17%(75)27%(118) 

Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.