Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
 454 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,0 454 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(7)2%(8)1%(6)2%(8)3%(12)5%(24)2%(9)12%(55)20%(91)20%(90)32%(144) 
 7,5 449 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(11)2%(10)2%(7)3%(14)3%(13)6%(26)7%(30)14%(63)21%(93)15%(68)25%(114) 
 7,1 445 Undervisningen var godt planlagt 1%(6)2%(10)4%(16)4%(17)6%(26)6%(28)10%(44)13%(60)18%(82)15%(67)20%(89) 
 8,2 450 Læreren var god til at forklare 2%(9)1%(4)1%(6)1%(4)3%(13)5%(21)5%(21)7%(33)18%(83)20%(91)37%(165) 
 7,8 446 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(7)2%(7)3%(15)2%(7)3%(15)5%(21)6%(28)8%(35)19%(84)20%(88)31%(139) 
 7,9 449 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(9)0%(0)2%(8)1%(5)1%(4)10%(43)6%(27)8%(34)23%(105)20%(88)28%(126) 
 2,8 5 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 60%(3)0%(0)0%(0)0%(0)20%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)20%(1) 
 8,7 440 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(4)0%(1)1%(3)0%(0)0%(2)7%(32)3%(14)6%(28)10%(43)20%(86)52%(227) 
 7,5 439 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(15)1%(4)2%(7)2%(8)4%(17)10%(46)7%(30)9%(41)18%(78)17%(75)27%(118) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.