Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 2005 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,1 2001 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(16)1%(24)1%(29)1%(15)2%(49)5%(101)4%(82)11%(230)22%(441)21%(426)29%(588) 
 7,9 1975 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(18)2%(30)2%(45)2%(34)5%(89)3%(60)7%(129)13%(257)17%(334)20%(402)29%(577) 
 7,8 1931 Undervisningen var godt planlagt 1%(16)1%(23)2%(34)2%(32)4%(86)5%(97)7%(143)10%(195)18%(346)23%(450)26%(509) 
 8,2 1989 Læreren var god til at forklare 1%(14)1%(22)2%(30)3%(52)2%(47)5%(105)5%(98)10%(193)11%(227)20%(398)40%(803) 
 7,9 1973 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(14)3%(52)2%(32)3%(64)3%(55)6%(114)4%(78)10%(207)13%(265)19%(381)36%(711) 
 8,1 2000 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(25)0%(4)1%(22)0%(3)2%(34)12%(235)4%(81)7%(149)23%(467)16%(327)33%(653) 
 6,0 1198 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 4%(47)3%(34)4%(47)3%(33)4%(48)29%(343)10%(115)12%(142)17%(207)5%(57)10%(125) 
 7,8 857 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(31)0%(0)2%(17)0%(4)0%(4)11%(93)7%(57)13%(111)14%(121)10%(82)39%(337) 
 7,8 835 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(30)0%(0)1%(6)0%(2)1%(12)10%(82)8%(67)11%(88)22%(180)16%(130)29%(238) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.