Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
 210 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,3210 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)0%(1)2%(4)12%(25)29%(60)56%(117) 
 9,1210 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)2%(4)6%(13)15%(31)28%(59)48%(101) 
 9,3208 Undervisningen var godt planlagt0%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)0%(1)3%(6)13%(28)24%(49)58%(121) 
 9,3209 Læreren var god til at forklare0%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)0%(1)1%(2)3%(6)11%(22)22%(46)62%(130) 
 9,4210 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)1%(2)1%(3)3%(6)8%(17)22%(46)64%(134) 
 8,8208 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)7%(15)3%(7)5%(11)16%(33)19%(39)49%(102) 
 6,85 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)40%(2)20%(1)0%(0)20%(1)0%(0)20%(1) 
 9,3203 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?0%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(4)1%(2)4%(9)8%(17)19%(38)65%(132) 
 8,3202 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?4%(8)0%(0)0%(1)1%(2)0%(0)6%(12)4%(8)7%(14)13%(26)24%(49)41%(82) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.