Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 256 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,1256 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(2)0%(1)6%(16)3%(7)4%(9)2%(5)0%(1)8%(20)17%(44)21%(53)38%(98) 
 8,1256 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(1)0%(0)3%(8)4%(9)0%(1)4%(10)5%(12)12%(32)18%(45)25%(65)29%(73) 
 7,8256 Undervisningen var godt planlagt4%(9)0%(0)3%(8)3%(8)0%(1)4%(10)16%(41)4%(10)11%(28)22%(57)33%(84) 
 8,7256 Læreren var god til at forklare1%(2)0%(0)6%(16)0%(0)3%(8)0%(0)3%(8)4%(10)5%(12)24%(62)54%(138) 
 8,5256 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(1)3%(8)3%(8)0%(0)4%(9)3%(8)0%(0)2%(6)12%(30)26%(66)47%(120) 
 8,0248 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(0)3%(8)0%(0)0%(1)0%(1)13%(32)4%(10)8%(19)18%(45)25%(61)29%(71) 
 6,3160 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)1%(2)5%(8)0%(0)0%(0)0%(0)35%(56)6%(10)21%(34)22%(36)3%(5)6%(9) 
 8,6106 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(6)1%(1)1%(1)1%(1)2%(2)3%(3)0%(0)1%(1)6%(6)21%(22)59%(63) 
 8,0106 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)7%(7)0%(0)1%(1)0%(0)2%(2)7%(7)3%(3)3%(3)20%(21)25%(26)34%(36) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.