Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 243 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,8 243 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(1)0%(1)0%(0)0%(0)0%(1)2%(5)0%(1)6%(15)25%(61)33%(81)32%(77) 
 8,8 242 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)1%(2)1%(2)1%(2)0%(1)1%(2)2%(5)7%(17)19%(47)30%(73)38%(91) 
 9,0 241 Undervisningen var godt planlagt 1%(2)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(6)2%(4)7%(16)9%(21)37%(88)43%(104) 
 9,2 243 Læreren var god til at forklare 1%(2)0%(0)1%(2)0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)1%(3)6%(15)43%(104)48%(116) 
 9,1 241 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(2)0%(0)1%(2)0%(0)0%(0)0%(1)1%(2)3%(7)15%(37)33%(80)46%(110) 
 8,3 243 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)7%(17)6%(15)8%(20)28%(69)30%(73)20%(48) 
 6,3 27 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 7%(2)0%(0)0%(0)4%(1)4%(1)22%(6)7%(2)19%(5)26%(7)4%(1)7%(2) 
 8,9 208 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)0%(1)2%(4)0%(0)2%(4)1%(3)4%(9)17%(35)35%(73)38%(79) 
 6,9 206 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(6)1%(2)2%(5)2%(5)3%(7)18%(38)9%(18)11%(22)18%(37)21%(44)11%(22) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.