Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 378 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,8 377 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(2)1%(4)1%(2)0%(0)1%(2)3%(10)2%(7)4%(14)17%(65)33%(123)39%(148) 
 8,7 375 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(2)1%(4)1%(3)1%(4)1%(3)3%(12)2%(8)5%(18)18%(68)24%(90)43%(163) 
 8,8 374 Undervisningen var godt planlagt 1%(2)1%(3)1%(3)0%(1)1%(2)4%(15)2%(7)5%(17)12%(45)31%(117)43%(162) 
 9,0 377 Læreren var god til at forklare 0%(0)1%(4)0%(1)0%(0)1%(5)2%(8)1%(4)4%(15)11%(41)27%(102)52%(197) 
 8,7 374 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)1%(5)1%(2)0%(0)2%(7)4%(16)2%(6)4%(14)16%(61)28%(104)43%(159) 
 7,8 376 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(7)1%(2)1%(3)0%(0)1%(2)13%(50)5%(19)11%(40)21%(78)22%(84)24%(91) 
 7,4 49 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 6%(3)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)14%(7)8%(4)14%(7)12%(6)14%(7)29%(14) 
 8,4 324 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 2%(8)0%(0)1%(2)1%(3)1%(4)8%(25)2%(8)8%(26)14%(44)14%(46)49%(158) 
 7,8 317 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(12)0%(1)2%(7)1%(3)1%(4)14%(43)3%(11)8%(25)17%(54)12%(38)38%(119) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.