Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Teknisk skole Silkeborg
 1377 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017, 2. Kvartal 2017, 3. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,41341 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(20)1%(7)0%(5)1%(10)2%(22)5%(63)3%(43)8%(112)19%(255)20%(263)40%(541) 
 8,41341 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(19)1%(9)1%(9)1%(10)1%(16)5%(71)4%(48)10%(128)15%(207)20%(268)41%(556) 
 8,71332 Undervisningen var godt planlagt2%(21)0%(3)0%(5)1%(13)1%(14)4%(47)3%(35)7%(87)16%(218)19%(248)48%(641) 
 8,91337 Læreren var god til at forklare1%(19)0%(6)0%(5)0%(3)1%(15)2%(28)2%(26)5%(69)11%(152)23%(305)53%(709) 
 8,71328 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(18)1%(7)0%(4)0%(5)2%(20)3%(45)3%(41)7%(93)13%(175)22%(290)47%(630) 
 7,61340 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(46)0%(5)1%(16)1%(19)2%(26)14%(182)6%(81)11%(143)17%(231)15%(207)29%(384) 
 6,9133 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)7%(9)2%(3)3%(4)2%(2)0%(0)19%(25)8%(11)4%(5)17%(23)12%(16)26%(35) 
 8,21209 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(35)0%(4)0%(4)0%(4)1%(14)9%(110)4%(49)8%(101)15%(181)17%(204)42%(503) 
 7,21201 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(69)1%(12)2%(20)1%(17)2%(25)14%(164)5%(65)12%(144)17%(202)14%(170)26%(313) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.