Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 303821 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Spørgsmål
 8,7233360 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 
 8,6234543 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 
 8,5233951 Undervisningen var godt planlagt 
 8,9249656 Læreren var god til at forklare 
 8,8241488 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 
 6,6207464 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 
 6,352486 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 
 6,5126841 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 
 6,1155543 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 

 8,31917501Total gennemsnit / (antal besvarelser) 

Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 2553 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,72542 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(25)1%(22)1%(18)1%(25)2%(39)3%(82)2%(53)6%(143)14%(358)25%(640)45%(1137) 
 8,52502 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(30)1%(31)1%(20)1%(36)2%(45)3%(76)3%(77)6%(143)14%(344)24%(612)43%(1088) 
 8,32482 Undervisningen var godt planlagt1%(26)1%(36)1%(36)1%(34)2%(39)4%(96)3%(83)8%(202)16%(407)21%(528)40%(995) 
 9,02541 Læreren var god til at forklare1%(29)1%(21)0%(10)1%(23)1%(34)2%(43)2%(51)3%(84)11%(289)18%(464)59%(1493) 
 8,82514 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(23)1%(26)1%(26)1%(19)1%(36)2%(46)2%(58)4%(107)13%(323)21%(524)53%(1326) 
 8,42531 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(20)1%(13)1%(19)1%(19)1%(34)8%(191)5%(131)8%(209)15%(374)16%(411)44%(1110) 
 8,092 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)24%(22)2%(2)8%(7)7%(6)16%(15)41%(38) 
 8,92445 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(14)0%(8)0%(10)1%(20)1%(24)5%(121)2%(51)5%(133)10%(237)15%(365)60%(1462) 
 7,82429 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(57)1%(17)2%(43)1%(34)2%(41)11%(277)4%(98)9%(209)17%(415)20%(490)31%(748) 

Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.