Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Midtjylland ApS
 8210 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,88193 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(82)1%(41)0%(36)0%(36)1%(62)3%(211)2%(177)6%(482)15%(1259)20%(1652)51%(4155) 
 8,78149 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(81)0%(38)1%(47)1%(57)1%(79)3%(214)3%(239)6%(508)16%(1316)21%(1686)48%(3884) 
 8,58107 Undervisningen var godt planlagt1%(94)1%(76)1%(91)1%(98)1%(120)4%(284)4%(292)7%(549)17%(1379)20%(1632)43%(3492) 
 9,08173 Læreren var god til at forklare1%(83)1%(44)1%(42)0%(27)1%(55)2%(135)2%(160)4%(350)13%(1078)22%(1816)54%(4383) 
 8,98117 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(72)1%(47)1%(44)1%(51)1%(56)2%(153)3%(216)6%(465)14%(1097)23%(1827)50%(4089) 
 6,78125 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(403)1%(61)2%(167)2%(190)3%(269)19%(1537)10%(803)14%(1128)16%(1274)9%(767)19%(1526) 
 8,71748 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)1%(24)0%(3)1%(9)0%(8)1%(10)8%(143)2%(32)6%(102)13%(227)12%(209)56%(981) 
 8,16526 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(317)1%(61)1%(68)1%(47)1%(88)10%(632)3%(227)6%(397)11%(707)11%(710)50%(3272) 
 6,86507 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)11%(744)1%(87)2%(137)2%(118)3%(203)13%(862)6%(363)8%(534)11%(686)9%(591)34%(2182) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.