Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Fyn ApS
 4126 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,5 4116 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(74)1%(47)1%(28)1%(33)3%(107)4%(153)3%(134)6%(261)14%(581)18%(743)47%(1955) 
 8,3 4063 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(75)1%(47)1%(55)1%(53)2%(76)4%(182)4%(164)7%(299)14%(581)16%(661)46%(1870) 
 7,9 4023 Undervisningen var godt planlagt 3%(115)2%(72)2%(82)3%(115)3%(106)6%(225)5%(185)7%(277)14%(565)16%(633)41%(1648) 
 8,7 4092 Læreren var god til at forklare 2%(102)1%(29)1%(34)1%(23)2%(70)2%(93)3%(108)4%(178)12%(471)17%(683)56%(2301) 
 8,6 4045 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(91)1%(38)1%(40)1%(31)2%(67)2%(101)3%(131)5%(206)13%(528)17%(685)53%(2127) 
 6,7 4081 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 6%(243)2%(72)2%(102)2%(97)3%(136)22%(918)7%(284)9%(372)13%(533)9%(368)23%(956) 
 8,0 938 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 4%(34)1%(9)1%(8)1%(10)2%(19)12%(112)4%(36)8%(72)11%(102)11%(99)47%(437) 
 8,0 3350 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 7%(218)1%(17)1%(36)1%(41)2%(56)10%(327)3%(86)5%(156)9%(294)10%(348)53%(1771) 
 6,8 3304 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 14%(451)2%(50)2%(58)2%(68)3%(89)13%(442)4%(121)5%(167)9%(312)9%(310)37%(1236) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.