Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Nordsjælland ApS
 567 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4553 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(5)1%(7)1%(7)2%(12)1%(8)4%(24)6%(32)6%(33)12%(64)18%(99)47%(262) 
 8,0547 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(13)3%(18)2%(12)1%(7)3%(18)4%(23)7%(36)6%(35)9%(49)18%(98)44%(238) 
 7,1544 Undervisningen var godt planlagt6%(33)2%(12)5%(27)4%(20)5%(25)6%(34)8%(44)7%(37)13%(69)11%(60)34%(183) 
 8,0563 Læreren var god til at forklare3%(16)1%(3)4%(25)3%(15)4%(25)4%(24)2%(10)6%(33)10%(56)15%(85)48%(271) 
 7,9549 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(16)3%(14)4%(20)4%(20)3%(17)4%(24)3%(19)5%(28)10%(57)15%(83)46%(251) 
 7,0554 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?6%(35)1%(6)3%(16)3%(17)2%(10)16%(86)8%(42)10%(54)14%(75)10%(54)29%(159) 
 8,0353 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?5%(19)1%(2)1%(3)1%(5)2%(7)11%(39)3%(12)5%(17)8%(30)14%(51)48%(168) 
 6,2292 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?23%(68)1%(4)1%(2)1%(3)3%(8)12%(35)4%(11)3%(9)7%(19)7%(19)39%(114) 
 6,4287 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?20%(58)1%(2)0%(1)2%(6)1%(3)15%(42)5%(15)3%(10)7%(20)7%(21)38%(109) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.