Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sjælland A/S
 1525 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,41524 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(14)1%(19)2%(32)1%(11)2%(23)5%(83)4%(61)9%(135)11%(164)15%(222)50%(760) 
 8,21514 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(25)1%(20)2%(32)1%(18)3%(42)4%(68)5%(78)7%(113)14%(218)17%(258)42%(642) 
 7,61484 Undervisningen var godt planlagt4%(56)2%(31)2%(37)2%(33)3%(51)6%(92)6%(91)8%(121)15%(229)13%(194)37%(549) 
 8,41519 Læreren var god til at forklare2%(23)1%(15)1%(18)2%(25)2%(36)4%(63)5%(75)7%(108)11%(170)16%(245)49%(741) 
 8,31499 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(29)1%(13)2%(29)1%(19)2%(25)5%(71)6%(83)7%(110)11%(167)17%(256)46%(697) 
 6,11524 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?10%(145)2%(28)3%(46)4%(61)4%(58)21%(322)7%(106)10%(160)14%(209)9%(134)17%(255) 
 8,5432 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)4%(16)0%(1)0%(0)1%(5)0%(1)9%(39)1%(6)6%(26)13%(56)12%(50)54%(232) 
 7,31180 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)10%(116)1%(16)3%(32)1%(16)2%(22)12%(137)5%(61)6%(70)7%(81)7%(84)46%(545) 
 6,11182 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)16%(190)3%(31)3%(37)1%(16)4%(51)16%(188)6%(76)7%(79)7%(82)5%(59)32%(373) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.