Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
 1040 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,81039 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(10)1%(8)0%(1)1%(7)1%(10)2%(16)2%(17)6%(59)15%(159)27%(277)46%(475) 
 8,71033 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(10)1%(7)0%(3)0%(5)1%(7)1%(13)4%(39)8%(84)15%(156)25%(259)44%(450) 
 8,81024 Undervisningen var godt planlagt1%(10)1%(7)0%(5)1%(6)0%(4)3%(26)3%(26)5%(51)14%(141)25%(261)48%(487) 
 9,11036 Læreren var god til at forklare1%(14)0%(2)0%(5)0%(2)1%(6)1%(6)1%(15)5%(49)10%(103)25%(255)56%(579) 
 9,01033 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(11)0%(3)0%(4)0%(3)1%(9)1%(7)2%(23)5%(56)10%(107)25%(257)54%(553) 
 8,41029 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(0)0%(1)1%(6)1%(8)1%(8)8%(85)4%(45)10%(101)18%(183)18%(183)40%(409) 
 7,211 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)45%(5)9%(1)0%(0)9%(1)0%(0)36%(4) 
 9,21013 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)0%(1)0%(2)0%(2)0%(2)0%(5)2%(22)2%(19)4%(41)10%(100)19%(189)62%(630) 
 8,01009 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(29)1%(11)1%(8)1%(13)1%(9)8%(81)5%(50)7%(75)16%(163)22%(226)34%(344) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.