Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 763 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6 762 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(13)0%(2)2%(19)1%(11)2%(15)2%(17)1%(6)6%(43)14%(106)22%(168)48%(362) 
 8,6 755 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(11)0%(3)2%(12)1%(10)1%(4)3%(20)2%(18)7%(54)14%(109)22%(168)46%(346) 
 8,5 753 Undervisningen var godt planlagt 3%(20)0%(3)1%(10)2%(12)1%(5)2%(16)7%(49)4%(29)11%(85)22%(165)48%(359) 
 9,0 761 Læreren var god til at forklare 2%(14)0%(3)2%(17)0%(0)1%(9)1%(6)2%(12)2%(15)6%(47)22%(164)62%(474) 
 8,9 758 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(12)1%(10)1%(10)0%(1)1%(11)2%(14)1%(6)3%(25)10%(75)24%(179)55%(415) 
 8,5 754 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 0%(2)1%(9)0%(0)1%(4)2%(13)10%(72)3%(23)5%(40)15%(111)17%(126)47%(354) 
 6,5 228 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 5%(12)4%(8)0%(1)0%(0)1%(2)27%(62)4%(10)18%(41)23%(53)2%(5)15%(34) 
 9,2 547 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(7)0%(2)0%(2)0%(1)1%(5)3%(14)1%(8)2%(11)6%(34)14%(75)71%(388) 
 8,4 545 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 2%(11)0%(2)1%(4)0%(1)2%(11)6%(31)3%(19)6%(33)16%(89)20%(107)43%(237) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.