Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
 67 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,3 67 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 3%(2)3%(2)3%(2)0%(0)6%(4)4%(3)10%(7)10%(7)16%(11)22%(15)21%(14) 
 7,2 67 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(1)1%(1)6%(4)1%(1)10%(7)4%(3)4%(3)10%(7)21%(14)15%(10)24%(16) 
 6,8 67 Undervisningen var godt planlagt 4%(3)1%(1)4%(3)6%(4)10%(7)9%(6)6%(4)6%(4)13%(9)12%(8)27%(18) 
 7,0 67 Læreren var god til at forklare 6%(4)4%(3)3%(2)4%(3)1%(1)7%(5)7%(5)7%(5)15%(10)13%(9)30%(20) 
 7,1 67 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 3%(2)6%(4)4%(3)1%(1)7%(5)4%(3)6%(4)7%(5)16%(11)15%(10)28%(19) 
 7,3 67 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 3%(2)0%(0)1%(1)3%(2)6%(4)13%(9)4%(3)13%(9)15%(10)18%(12)22%(15) 
 7,4 25 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)8%(2)0%(0)0%(0)4%(1)8%(2)12%(3)16%(4)12%(3)8%(2)32%(8) 
 7,3 47 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 9%(4)0%(0)4%(2)0%(0)0%(0)19%(9)2%(1)9%(4)4%(2)15%(7)38%(18) 
 5,3 47 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 26%(12)2%(1)4%(2)4%(2)2%(1)15%(7)0%(0)4%(2)9%(4)11%(5)23%(11) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.