Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 1278 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,61277 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(1)0%(5)0%(4)0%(4)1%(8)2%(26)2%(27)8%(98)26%(327)31%(390)30%(387) 
 8,51274 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)1%(8)1%(7)0%(4)1%(11)1%(18)5%(69)10%(127)21%(270)29%(364)31%(396) 
 8,71268 Undervisningen var godt planlagt0%(4)0%(4)0%(3)0%(4)1%(15)2%(23)2%(21)8%(102)18%(222)33%(422)35%(448) 
 9,11273 Læreren var god til at forklare0%(2)0%(4)0%(4)0%(6)0%(4)0%(3)1%(9)3%(41)13%(169)34%(430)47%(601) 
 8,91267 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(2)2%(20)0%(2)0%(5)0%(4)1%(10)2%(24)6%(72)17%(220)30%(379)42%(529) 
 7,71274 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(10)0%(4)2%(22)1%(11)1%(11)10%(131)5%(69)16%(198)27%(340)19%(239)19%(239) 
 7,4239 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?1%(2)0%(0)0%(0)0%(1)6%(15)15%(35)7%(16)14%(33)21%(49)24%(57)13%(31) 
 8,51026 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?0%(1)0%(0)0%(5)1%(8)1%(8)5%(52)4%(37)10%(107)22%(223)24%(242)33%(343) 
 6,51015 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?7%(68)1%(9)3%(31)3%(34)2%(24)17%(177)9%(88)12%(124)19%(191)15%(152)12%(117) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.