Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Kold College
 1210 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,8 1205 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(27)1%(17)2%(25)1%(15)4%(50)6%(75)5%(59)8%(99)20%(246)20%(236)30%(356) 
 7,5 1191 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 3%(32)1%(10)3%(40)4%(46)4%(53)7%(81)6%(66)10%(116)17%(200)20%(233)26%(314) 
 7,5 1188 Undervisningen var godt planlagt 3%(31)1%(17)3%(36)2%(29)5%(63)7%(81)6%(68)7%(86)18%(212)19%(231)28%(334) 
 8,2 1205 Læreren var god til at forklare 3%(39)1%(11)1%(12)1%(13)1%(11)5%(56)5%(56)9%(106)16%(195)18%(215)41%(491) 
 7,9 1182 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 3%(30)2%(20)1%(17)2%(24)3%(33)5%(57)6%(72)8%(94)19%(219)17%(203)35%(413) 
 7,4 1200 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 3%(31)1%(13)1%(13)2%(27)1%(16)16%(195)8%(97)13%(155)16%(193)11%(135)27%(325) 
 4,9 147 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 18%(26)4%(6)8%(12)1%(2)2%(3)30%(44)5%(7)7%(10)7%(11)9%(13)9%(13) 
 7,7 1062 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(44)1%(12)1%(10)1%(12)2%(20)9%(92)5%(56)11%(113)18%(195)14%(150)34%(358) 
 6,6 1060 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 7%(78)2%(18)3%(36)2%(19)3%(33)16%(168)9%(94)12%(130)15%(160)12%(124)19%(200) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.