Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Hotel- og Restaurantskolen
 3827 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017, 2. Kvartal 2018, 3. Kvartal 2018, 4. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,43799 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(70)1%(35)1%(36)1%(42)2%(65)4%(166)4%(139)7%(250)15%(573)21%(800)43%(1623) 
 8,43738 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(66)1%(52)1%(32)2%(60)1%(56)3%(123)5%(174)8%(290)14%(514)21%(774)43%(1597) 
 8,43712 Undervisningen var godt planlagt2%(71)1%(30)1%(35)2%(72)2%(64)3%(112)4%(143)7%(263)14%(530)20%(726)45%(1666) 
 8,83771 Læreren var god til at forklare2%(65)1%(41)1%(23)1%(22)1%(40)2%(86)3%(99)5%(184)12%(450)18%(692)55%(2069) 
 8,63719 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(68)1%(46)1%(20)1%(30)1%(52)3%(102)3%(112)5%(192)14%(506)20%(736)50%(1855) 
 8,23779 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?2%(64)0%(14)1%(28)1%(47)2%(61)9%(354)4%(133)7%(269)17%(633)16%(599)42%(1577) 
 7,61017 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(27)1%(9)1%(9)1%(9)2%(19)15%(157)7%(76)9%(89)15%(152)14%(142)32%(328) 
 7,93051 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(180)1%(22)1%(30)1%(25)1%(30)9%(285)4%(127)7%(209)13%(398)14%(421)43%(1324) 
 6,93006 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)9%(277)2%(49)2%(63)2%(59)2%(64)12%(365)7%(196)8%(246)17%(521)13%(387)26%(779) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.