Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
 591 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,2 584 Læreren var god til at forklare 1%(7)1%(5)1%(8)2%(12)3%(20)4%(23)5%(27)9%(55)17%(97)19%(112)37%(218) 
 8,0 582 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(6)1%(6)1%(7)3%(15)3%(19)6%(34)6%(36)12%(67)15%(90)17%(97)35%(205) 
 7,0 582 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(21)1%(4)1%(8)2%(14)3%(15)20%(116)8%(47)13%(73)17%(100)12%(71)19%(113) 
 8,0 581 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(9)1%(4)1%(3)3%(17)2%(14)4%(25)5%(28)14%(80)18%(103)20%(117)31%(181) 
 7,8 581 Undervisningen var godt planlagt 1%(8)1%(5)2%(9)2%(12)2%(14)9%(50)7%(40)14%(79)16%(95)17%(99)29%(170) 
 6,4 143 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 3%(4)4%(6)1%(1)3%(5)2%(3)24%(34)11%(16)15%(21)20%(29)6%(9)10%(15) 
 8,2 585 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(6)1%(5)1%(6)1%(8)2%(11)4%(26)4%(25)11%(65)18%(104)23%(132)34%(197) 
 7,7 445 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(21)0%(1)1%(3)2%(8)1%(5)15%(66)5%(24)9%(38)14%(62)11%(51)37%(166) 
 7,2 442 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 7%(31)0%(2)2%(8)2%(11)1%(4)15%(66)4%(18)12%(52)15%(67)12%(54)29%(129) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.