Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 80041 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2016
 Spørgsmål
 8,6 60851 Jeg har lært det, der var formålet med kurset  
 8,5 61105 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære  
 8,4 60858 Undervisningen var godt planlagt  
 8,8 64947 Læreren var god til at forklare  
 8,7 63324 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde  
 6,6 55381 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?  
 6,2 14104 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?  
 6,5 34365 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?  
 6,0 42199 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?  

 8,2 501800 Total gennemsnit / (antal besvarelser)  

Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
 262 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4 262 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 5%(13)0%(0)0%(1)1%(2)0%(1)4%(11)5%(13)3%(8)12%(31)23%(59)47%(123) 
 8,2 261 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 6%(15)1%(3)0%(0)2%(4)1%(2)3%(8)5%(14)5%(14)12%(31)25%(65)40%(105) 
 7,9 259 Undervisningen var godt planlagt 4%(11)2%(4)0%(1)2%(6)2%(6)5%(13)5%(13)5%(13)14%(37)31%(80)29%(75) 
 8,7 261 Læreren var god til at forklare 4%(10)1%(2)0%(0)0%(1)1%(3)3%(7)3%(7)3%(8)10%(26)23%(61)52%(136) 
 8,6 259 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 4%(10)1%(2)1%(2)0%(1)1%(3)2%(5)2%(5)5%(14)11%(28)22%(58)51%(131) 
 8,3 259 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(3)0%(1)1%(2)1%(2)1%(2)7%(18)5%(12)12%(31)16%(41)17%(43)40%(104) 
 7,6 60 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? 0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)8%(5)20%(12)2%(1)8%(5)18%(11)8%(5)33%(20) 
 9,0 206 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 1%(3)0%(0)0%(1)0%(0)0%(0)6%(12)1%(3)4%(9)11%(22)12%(24)64%(132) 
 8,3 203 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 5%(10)1%(2)0%(1)0%(0)2%(4)4%(9)5%(10)5%(10)12%(24)20%(41)45%(92) 

Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.