Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
 262 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4 262 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 5%(13)0%(0)0%(1)1%(2)0%(1)4%(11)5%(13)3%(8)12%(31)23%(59)47%(123) 
 8,2 261 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 6%(15)1%(3)0%(0)2%(4)1%(2)3%(8)5%(14)5%(14)12%(31)25%(65)40%(105) 
 8,7 261 Læreren var god til at forklare 4%(10)1%(2)0%(0)0%(1)1%(3)3%(7)3%(7)3%(8)10%(26)23%(61)52%(136) 
 7,9 259 Undervisningen var godt planlagt 4%(11)2%(4)0%(1)2%(6)2%(6)5%(13)5%(13)5%(13)14%(37)31%(80)29%(75) 
 8,6 259 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 4%(10)1%(2)1%(2)0%(1)1%(3)2%(5)2%(5)5%(14)11%(28)22%(58)51%(131) 
 8,3 259 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(3)0%(1)1%(2)1%(2)1%(2)7%(18)5%(12)12%(31)16%(41)17%(43)40%(104) 
 9,0 206 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(3)0%(0)0%(1)0%(0)0%(0)6%(12)1%(3)4%(9)11%(22)12%(24)64%(132) 
 8,3 203 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(10)1%(2)0%(1)0%(0)2%(4)4%(9)5%(10)5%(10)12%(24)20%(41)45%(92) 
 7,6 60 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)8%(5)20%(12)2%(1)8%(5)18%(11)8%(5)33%(20) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.