Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 1405 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,31404 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(25)0%(1)7%(99)1%(17)7%(95)9%(125)7%(104)10%(134)18%(248)12%(170)27%(386) 
 7,01404 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(21)3%(41)6%(89)3%(47)6%(91)10%(135)5%(74)12%(164)13%(184)17%(243)22%(315) 
 7,31404 Undervisningen var godt planlagt2%(23)0%(6)2%(30)5%(72)6%(89)7%(99)9%(127)10%(143)18%(251)17%(236)23%(328) 
 7,71405 Læreren var god til at forklare1%(8)1%(14)3%(38)3%(41)4%(54)9%(126)6%(79)12%(167)15%(207)15%(206)33%(465) 
 7,51403 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(18)2%(22)4%(57)5%(77)3%(43)5%(67)5%(64)13%(185)21%(292)11%(151)30%(427) 
 7,81394 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?2%(27)0%(0)0%(1)5%(70)0%(0)11%(151)9%(124)11%(148)18%(257)11%(151)33%(465) 
 6,3995 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?4%(39)1%(14)5%(48)1%(6)6%(55)26%(255)7%(70)13%(130)20%(203)10%(104)7%(71) 
 7,3485 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?9%(46)0%(0)2%(11)4%(17)0%(0)8%(37)10%(47)5%(24)12%(57)18%(89)32%(157) 
 7,4495 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?6%(30)1%(6)6%(28)0%(0)0%(1)6%(32)6%(32)8%(42)22%(109)18%(88)26%(127) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.