Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Juul
 1210 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6 1194 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(29)1%(8)1%(9)1%(6)2%(21)3%(32)3%(31)7%(80)14%(162)20%(240)48%(576) 
 8,5 1171 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(23)1%(11)1%(9)1%(15)2%(22)3%(39)2%(28)7%(81)14%(166)21%(245)45%(532) 
 8,3 1169 Undervisningen var godt planlagt 2%(21)1%(14)1%(11)1%(16)2%(21)5%(56)5%(57)7%(78)11%(133)25%(288)41%(474) 
 8,9 1186 Læreren var god til at forklare 2%(23)1%(10)1%(7)0%(5)1%(6)2%(22)4%(43)5%(65)9%(109)17%(200)59%(696) 
 8,7 1168 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 3%(32)1%(7)0%(4)1%(10)1%(10)3%(32)3%(37)7%(86)11%(123)18%(206)53%(621) 
 7,0 1184 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 3%(39)1%(7)1%(16)1%(15)4%(49)20%(237)9%(103)13%(152)18%(212)10%(118)20%(236) 
 8,0 336 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 2%(8)1%(5)2%(6)1%(3)1%(2)15%(51)1%(5)5%(18)16%(54)11%(38)43%(146) 
 7,9 925 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 6%(58)1%(11)0%(1)0%(4)2%(16)12%(109)4%(34)5%(47)12%(107)14%(126)45%(412) 
 6,4 904 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 15%(140)3%(28)1%(9)1%(12)4%(37)12%(111)5%(42)7%(61)12%(112)11%(95)28%(257) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.