Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 332 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,7329 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(1)0%(0)1%(4)1%(4)2%(8)13%(44)6%(19)12%(40)22%(73)19%(61)23%(75) 
 7,8328 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(2)1%(3)2%(5)1%(3)2%(7)9%(29)6%(21)12%(41)23%(74)20%(64)24%(79) 
 8,5328 Undervisningen var godt planlagt0%(0)0%(0)1%(2)1%(2)1%(4)3%(11)6%(20)9%(29)21%(68)25%(82)34%(110) 
 8,8328 Læreren var god til at forklare0%(0)0%(0)1%(2)0%(1)0%(0)4%(12)2%(8)7%(24)17%(57)24%(78)45%(146) 
 8,5327 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)1%(2)0%(1)0%(1)2%(5)3%(11)7%(22)9%(28)17%(57)24%(79)37%(121) 
 6,7328 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(11)1%(2)1%(3)2%(8)2%(7)29%(95)7%(22)13%(44)14%(46)12%(39)16%(51) 
 8,01 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?0%(0)00%(0)00%(0)0%(0)0%(0)0%(0)100%(1)0%(0)0 
 7,9322 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?0%(1)1%(2)1%(2)1%(4)1%(4)13%(43)7%(24)11%(34)17%(56)18%(58)29%(94) 
 5,7320 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?13%(41)2%(7)4%(12)4%(13)3%(10)18%(58)11%(34)10%(33)12%(38)13%(43)10%(31) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.